Vízjogi engedélyes tervezések

vízjogi engedélyeztetés

Vízjogi engedélyes tervezések ( elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) Házi kutak engedélyeztetése

Vállalkozásom vállalja elvi vízjogi, vízjogi létesítési, vízjogi üzemeltetési és vízjogi fennmaradási engedélyes tervdokumentációk teljes körű elkészítését, valamint az engedélyezési eljárás alatt kapcsolattartást az érintett Hatóságokkal.

Bármely vízi munka megkezdése, vagy vízi létesítmény építése (átalakítása, megszüntetése) előtt létesítési engedélyt kell kérni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóságától.

A szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos/vagyonkezelő vagy az üzemeltető köteles megszerezni.

Az elkészült, létesítési engedéllyel rendelkező vízi munka vagy vízi létesítmény használatának megkezdése előtt vízjogi üzemeltetési engedélyt szükséges beszerezni az illetékes Hatóságtól.

Vízjogi létesítési engedély nélkül épült létesítményre vagy vízi munkára vízjogi fennmaradási engedélyt kell (lehet) kérni, ez esetben a Hatóság bírságot szabhat ki, az engedély nélkül létesített és üzemeltetett létesítmény, műtárgy létesítőjére, üzemeltetőjére (a bírság összege a bekerülési költség 20%-a).

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben foglaltaknak megfelelően szükséges a vízjogi engedély kérelem dokumentációt összeállítani.

A vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyek eljárásának lefolytatását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet szabályozza, mely megszabja az engedély kérelem műszaki tartalmát is.

A leggyakrabban előforduló vízjogi engedélyezési feladatok:

 • Sekély mélységű víztermelő kutak vízjogi engedélyezése
 • Öntöző kutak vízjogi engedélyezése
 • Mélyfúrású kutak vízjogi engedélyezése
 • Talajvízfigyelő monitoring kutak vízjogi engedélyezése
 • Meglévő kutak fennmaradási vízjogi engedélyezése
 • Lejárt engedélyes kutak ismételt vízjogi engedélyezése
 • Szennyvíz előtisztító műtárgyak tervezése( pl.:olajfogó, zsírfogó), vízjogi engedélyezése
 • Szennyvíztisztító kis berendezések vízjogi engedélyezése
 • Ivóvízhálózatok vízjogi engedélyezése
 • Vízépítési műtárgyak (pl.:átereszek, zsilipek) vízjogi engedélyezése
 • Víziállások ( pl.: stégek) vízjogi engedélyezése
 • Halastavak vízjogi engedélyezése