Környezetvédelmi tervek

környezetvédelmi altervek

Építési engedélyhez, környezetvédelmi tervfejezet készítés

Épület vagy építmény építési engedélyezési tervének része a környezetvédelmi tervfejezet. A környezetvédelmi tervfejezet elkészítéséhez a talajvédelmi-, vízvédelmi-, levegőtisztaság-védelmi-, zaj és rezgésvédelmi-, hulladékkezelési-, terv részeinek és fejezeteinek elkészítéséhez a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott környezetvédelmi szakértői engedély szükséges. A szükséges jogosultsággal vállalkozásom rendelkezik.

Használatba vételi engedélyhez környezetvédelmi tervfejezet készítés

Épület vagy építmény használatbavételi engedélyezési tervének része a környezetvédelmi  tervfejezet. A tervfejezet elkészítéséhez a talajvédelmi-, vízvédelmi-, levegőtisztaság-védelmi-, zaj és rezgésvédelmi-, hulladékkezelési-, terv részeinek és fejezeteinek elkészítéséhez a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott környezetvédelmi szakértői engedély szükséges. A szükséges jogosultsággal vállalkozásom rendelkezik.

Előzetes Környezeti Vizsgálat készítése

Az előzetes vizsgálati eljárás előírásait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. Ha a tervezett tevékenység beletartozik a 2. illetve a 3. melléklet tevékenységei közé, valamint az ott szereplő küszöb értékeket meghaladja, abban     az esetben a területileg illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya Előzetes Környezeti Vizsgálati eljárás lefolytatását írja elő. Ha meglévő tevékenységét kívánja jelentősen bővíteni, szintén előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

Ha a tevékenység végzésének helye NATURA 2000 területet érint, az előzetes vizsgálati dokumentációhoz csatolni szükséges a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelő hatásbecslési dokumentációt. A   dokumentációk elkészítésére vállalkozásom hivatalos jogosultsággal rendelkezik.

Környezeti hatástanulmány és hatásvizsgálat készítése

A környezeti hatásvizsgálati, hatástanulmányi eljárás célja valamilyen tervezett   tevékenység következtében várható lényeges környezeti állapotváltozások  becslése, környezeti hatásainak feltárása és értékelése.  A környezeti hatástanulmány készítését, az engedélyezési eljárás menetét, a  tanulmány tartalmi követelményeit a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati    engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályozza. A dokumentációk elkészítésére vállalkozásom hivatalos jogosultsággal rendelkezik.

Részleges környezeti felülvizsgálat elvégzése

A környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére az alábbi esetekben van szükség:

 • Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély) lejártakor, amennyiben a tevékenységet folytatni kívánja,
 • Az egységes környezethasználati engedély megszerzése esetén, illetve az érvényes egységes környezethasználati engedélyek esetében 5 évente szükséges felülvizsgálatot végezni,
 • A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály olyan létesítmények/tevékenységek esetében is, amelyek létesítése/megkezdése előtt nem szerezték be az előírt környezetvédelmi engedélyt, ebben az esetben környezetvédelmi működési engedélyt ad ki a Hatóság.
 • Az engedélyezett tevékenység jelentős módosítása esetén,
 • Ha az elérhető legjobb technológiában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges,
 • a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli,
 • ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.
 • a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet alapján környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.

A dokumentáció elkészítésére vállalkozásom hivatalos jogosultsággal rendelkezik.

Teljes körű környezeti felülvizsgálat elvégzése

A környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére az alábbi esetekben van szükség:

 • Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély) lejártakor, amennyiben a tevékenységet folytatni kívánja,
 • Az egységes környezethasználati engedély megszerzése esetén, illetve az érvényes egységes környezethasználati engedélyek esetében 5 évente szükséges felülvizsgálatot végezni,
 • A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály olyan létesítmények/tevékenységek esetében is, amelyek létesítése/megkezdése előtt nem szerezték be az előírt környezetvédelmi engedélyt, ebben az esetben környezetvédelmi működési engedélyt ad ki a Hatóság.
 • Az engedélyezett tevékenység jelentős módosítása esetén,
 • Ha az elérhető legjobb technológiában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges,
 • a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli,
 • ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.

a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére a 12/1996.          (VII.4.) KTM rendelet alapján környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.

A dokumentáció elkészítésére vállalkozásom  hivatalos jogosultsággal rendelkezik.

Egységes környezethasználati engedély ( IPPC) beszerzése

Az egységes környezethasználati engedély megszerzésével kapcsolatos    előírásokat  az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  tartalmazza. Amennyiben a folytatni kívánt tevékenység a Rendelet 2. számú melléklet hatálya alá tartozik, abban az esetben egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás lefolytatását megelőzően előzetes vizsgálati eljárást vagy előzetes konzultációt kell kezdeményezni az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál. A dokumentáció elkészítésére vállalkozásom hivatalos jogosultsággal rendelkezik.