Környezetvédelmi altervek

levegő szennyezés

Légszennyező pontforrás létesítési és üzemeltetési engedély kérelmi tervezések

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele engedélyköteles tevékenység. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet minden esetben előírja a légszennyező pontforrás hatásterület lehatárolását, melyet csatolni szükséges az engedélykérelemhez. A dokumentáció elkészítésére vállalkozásom hivatalos jogosultsággal rendelkezik.

Zajkibocsátási határérték kérelmi terv készítése

Egyes tevékenységek esetében a Hatóság előírja zajkibocsátási engedély meglétét. A zajkibocsátás engedélyezését zajkibocsátási határérték kérelmi tervdokumentációval lehet kezdeményezni, melyet a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 10.§. alapján szükséges összeállítani. Vállalkozásom a dokumentáció összeállítására hivatalos jogosultsággal rendelkezik, valamint tájékoztató jellegű zajszint mérés lefolytatását is vállalja.

Hulladék kezelési, gyűjtési, szállítási engedélyes tervek készítése

A hulladékgazdálkodással összefüggésben a 439/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet alapján az alábbi tevékenységek végzéséhez szükséges engedély megléte:

  • Kereskedelem, közvetítő nyilvántartásba vétel
  • Hulladékkereskedelmi (begyűjtési) engedély
  • Hulladékgyűjtés
  • Hulladékszállítás
  • Hulladék előkezelési engedély
  • Hulladékhasznosítási engedély
  • Hulladékártalmatlanítási engedély

Vállalkozásom a dokumentációk összeállítására hivatalos jogosultsággal rendelkezik