Környezetvédelmi adatszolgáltatás

környezetvédelmi adatszolgáltatások

Az adatszolgáltatások teljesítésének elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után!

Környezetvédelmi  Azonosító számok Igénylése( KÜJ, KTJ, EH-KTJ )

Minden környezetvédelmi adatszolgáltatás első lépése a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok egyszeri bejelentése a környezetvédelmi alapnyilvántartó rendszerbe (KAR). A bejelentkezést a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) kormány rendelet alapján kell megtenni.

2015. évtől a KAR rendszerbe történő bejelentkezés csak elektronikus úton történhet, melyhez az ÁNYK-program letöltése (web.okir.hu/hu/urlapok) szükséges.

A KÜJ és KTJ számok igényléséhez szükséges kitöltött adatlapokat, kizárólag elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) lehet elküldeni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak.

Vállalkozásom vállalja az azonosítók beszerzésének teljes körű ügyintézését.

FAVI-ENG

Bizonyos tevékenységek megkezdése előtt a Hatóság FAVI bejelentkező adatszolgáltatás teljesítését írja elő. Az adatszolgáltatás követelményeit a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet tartalmazza. A FAVI-ENG adatszolgáltatási rendszer a felszín alatti vizeket veszélyeztető és szennyező források és tevékenységek számbavételére és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásaik figyelemmel kísérésére irányul. Vállalkozásom vállalja az adatszolgáltatás teljes körű ügyintézését.

FAVI-ÉJ

Bizonyos tevékenységek folytatása során a Hatóság FAVI-ÉJ (Éves Jelentés) adatszolgáltatás teljesítését írja elő. Az adatszolgáltatás követelményeit a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet tartalmazza. A FAVI-ÉJ adatszolgáltatási rendszer a felszín alatti vizeket veszélyeztető és szennyező források éves kijuttatott mennyiségét rögzíti. Vállalkozásom vállalja az adatszolgáltatás teljes körű ügyintézését.

FAVI-MIR

A felszín alatti víz minőségének nyomon követése érdekében hatósági előírás alapján szükséges meghatározott gyakorisággal adatszolgáltatást tenni. Az adatszolgáltatás alapját a talajvíz figyelő monitoring rendszer vizsgálati eredménysora jelenti. Vállalkozásom vállalja az adatszolgáltatás teljes körű ügyintézését, valamint a mintavételek lefolytatását.

HIR Bevallás

2015-től a hulladékbevallást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteni.

A rendelet alapján a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a saját tevékenységből származó, mástól átvett, másnak átadott, kezelt hulladékról nyilvántartást kell vezetnie.

Az adatszolgáltatás során beküldött adatokat az OKIR rendszerben dolgozzák fel. Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezésétől számított 60 napon belül köteles az ÁNYK rendszeren keresztül bejelenteni a kötelezettségét az OKIR rendszerbe. Adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez, a hulladékgazdálkodónak rendelkeznie kell KÜJ      és KTJ számmal. Vállalkozásom vállalja az adatszolgáltatás teljes körű ügyintézését.

LAL, LM Bevallás

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a légszennyező források üzemeltetőnek. Az üzemeltető köteles valamennyi helyhez kötött pontforrásra, illetve a Hatóság által határozatban előírt bejelentés-köteles diffúz forrásra bevallást készíteni az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály számára. Vállalkozásom vállalja az adatszolgáltatás teljes körű ügyintézését.

VKJ bevallás

Magyarországon vízkészlet kinyerése, gazdasági célú használata után a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvén alapján járulékot kell fizetnie a vízhasználónak. Vízhasználó az, aki vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és szüneteltetési engedélyben vízkészletet köt le, továbbá aki engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon vízhasználatot valósít meg. A vízhasználó a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles a vízkészletjárulékot befizetni. Vállalkozásom vállalja az adatszolgáltatás teljes körű ügyintézését.