Egyéb vizes tervek

víz monitoring

Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek készítése

Monitoring rendszer állapotértékelő szakvélemény készítése

Vállalkozásom rendszeres és szoros kapcsolatban áll akkreditált mintavevő és vizsgáló laboratóriumokkal. Vállalom mindennemű talaj- és talajvíz, mintavételezésének és vizsgálatának teljes körű lebonyolítását, és a kapott eredményekből szakértői szakvélemény elkészítését.

Szennyvíz kibocsátási, ellenőrzési tervkészítés

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. §-a alapján meghatározottak szerint ad az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szennyvíz kibocsátási engedélyt, mely tartalmazza a környezethasználó tevékenységére vonatkozó szennyvíz kibocsátási határértéket.

A szennyvíz kibocsátási engedély kérelmet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalmai követelményeknek megfelelően szükséges elkészíteni. A dokumentáció elkészítésére vállalkozásom hivatalos jogosultsággal rendelkezik.

Szennyvíz kibocsátási hatásterület lehatárolás tervezések

Vízföldtani napló készítésében közreműködés