Egyéb környezetvédelem

környezetvédelem

Környezetvédelmi megbízotti tevékenység ellátása

Vállalkozásom teljes körű környezetvédelmi megbízotti szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. Szakmai tevékenységemet a környezetvédelem minden területén (hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, talajvédelem, levegővédelem, zaj- és rezgésvédelem) végzem, így a környezethasználók (pl. üzemek, állattartó telepek) segítségére tudok lenni a környezetvédelmi feladatainak, kötelezettségeinek a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítésében, a hatósági határidők szigorú betartásával.

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, egyes hulladékgazdálkodási tevékenységek folytatása esetén környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges.

A környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását a „környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet” írja elő a környezethasználónak, melyben megtalálható, hogy milyen esetekben szükséges megbízott alkalmazása.

A megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal állok rendelkezésükre.

Tájékoztató jellegű zajszintmérés elvégzése, jegyzőkönyvkészítés

Vállalkozásom CE minősítésű zajszintmérési berendezéssel rendelkezik, mellyel vállalok tájékoztató jellegű zajszintmérés elvégzését, valamint annak dokumentálását, jegyzőkönyv készítését.

Talaj-, talajvíz akkreditált mintavételének és vizsgálatának bonyolítása

Vállalkozásom rendszeres és szoros kapcsolatban áll akkreditált mintavevő és vizsgáló laboratóriumokkal. Vállalom mindennemű talaj- és talajvíz, valamint víztermelő kutak mintavételezésének és vizsgálatának teljes körű lebonyolítását, és a kapott eredményekből szakértői szakvélemény elkészítését.